Diyarbakır Şivesi Nasıldır? Diyarbakır’lılar Nasıl Konuşur? - Kürtçe Bilgi

Diyarbakır Şivesi Nasıldır? Diyarbakır’lılar Nasıl Konuşur?

Diyarbakır Şivesi Nasıldır? Diyarbakır’lılar Nasıl Konuşur?

Diyarbakır dört kapi
Git bak o yar ne yapi
Beni gördüğü zaman
Başka küçeye sapi

Diyarbakır türkülerine bir örnek bu dörtlük. Aslında kültürel birçok faktör var bu dörtlükte. Diyarbakır şivesine güzel bir örnek her şeyden önce. “Ne yapıyor?” yerine kısaca “ne yapi?” daha kestirme değil mi? Ayrıca Diyarbakır şivesinde kelimenin sonunda “ı” harfi varsa “i”ye dönüşür (kapi).
Kapı ne diye merak ederseniz şehrin çevresindeki surların (eski dildeki kullanımıyla bedenlerin) kapıları bunlar. Dağ Kapı, Yeni Kapı, Urfa Kapı, Mardin Kapı. Son olarak “küçe” sokak demek. Eskiden kimse sokak demezdi ama şimdi “küçe” deseniz çok az kişi anlar.

Diyarbakır şivesinin bu şive ile yeni tanışanlar tarafından en ilginç bulunan özelliği ise soruların sonundaki -mı ekinin kullanılmaması. İngilizce’de de olan bu özellik vurguyla soru sorma anlamına geliyor. Yani “geldin mi?” değil “geldiiin?

Diyarbakır şivesini hemşerimiz Kadri Göral şiirinde çok güzel örneklemiş.

 

Kadri Göral – Oğlum Ehsan
oğlum Ehsan!
ana heyran nasılsan?
ne haldasan?
biz seni aramasah sormasah
sen bizi ne arisan ne de sorisan
sen ne hersiz bir evlatmişsan
bemırad olmiyasan
hahın kızınan gezisen dolaşisan (hah:el alem)
edemisen anan mektup yazasan?
heç Allah’tan korhmisan bizi merakta bırahisan?
dünegin dayın oğli hüsen gelmişti ankara’dan
getmişem sağlık haberin ondan almişam
seni belediye otobozunda görmiş bir kıznan
sözlüm diye bahsetmişsen o kızdan
bir de yüzüg tahmişsan barmağan
niye oğlum sen anasız kalmişsan
sansahan evlenmağa kahmişsan? (sansahan: kendi kendine)
hüsen’e dedim ki;
“hüsen! hele birezım kızi anlat” (birezım: biraz)
dedi ki:
“ne anlatayım deyza, ay parçası bemıraza”
gülende güller açi
ağliyanda incinen mercan saçi
bele güzel ne görülmiş ne duyilmiş
hak teala öz nurundan yaratmis.
Ehsan!
niye sen hırıf olmişsan
böyükleren danışmadan evlenmağa kahmişsan
kardaşından da mi ibret almisan?
getti bir tango kız getirdi
ne kendisi rehet etti
ne de bizi rehet ettirdi
kız da kız olaydı üregım yanmazdı
ele zaif ele zaif ki
ayni çırtik Eso’ya benzidi
çirpi gibi bacaği
emin ağanın ayağı gibi ayaği
çamaşır tokacı gibi de elleri vardi
ne ağlidi ağliyasan
ne gülidi gülesen
ne konulmağımızı begenidi
ne bitirdiğimizi yeyidi
zıkkımın köküni yiyeydi
hırçikli meftüneyi ağzına koymidi (meftüne: Diyarbakır’ın en klasik patlıcan yemeği)
kibekudura kaşığını degdirmıdi (kibekudur: bir çeşit bulgur pilavı)
pencegoşt kebabından hanımın meğdesi bulanidi
her bişeye de kusur bulidi
her bişeye yengi yengi adlar tahidi; (yengi: yeni)
ben deyidim babakanuç
o deyidi “patlıcan ezmesi”
ben deyidim lebeni
o deyidi “yoğurt çorbası”

ben deyidim hılorik aşi
o deyidi “ekşili izmir köftesi”
yoh! carut değil faraşmiş
küçe değil sokahmiş
bellüe değil oluğmiş
hebene değil destiymiş
havuca pırçikli demah ayipmiş
ben bele konuşiyam diye de benden utanimiş.(bele: böyle)
niye kendi yaptığından utanmidi
gün evle olidi yatahtan kahidi
ne hevşi süpüridi ne ayah yoluna su dökidi (Hevş: avlu)
benim elimden çaput
onun elinden roman düşmidi
gezmağa gidende de hanımın kızı en öge o düşidi. (öge: öne)
birgün baban tükenden geldi (tüken: dükkan)
sakosi çininde içeri girdi
hanımın kızı yerinden bile teprenmedi (teprenmek: kıpırdamak)
baban çoh ağırına gitti
bırahsam, alimallah saçini pırçigini yolacahti.
ben ne şanssız bir kariymişam anam!
kaynanaların zalım zamanında gelin olmişam
gelinlerin zalım zamanında da kaynana olmişam
kime ne etmişem ki bulmişam.
Ehsan! sen sen olasan
akli başında bir kız alasan
ister Diyarbakır’li olsun
istersen yedi yabancidan olsun
yeter ki helal süt emmiş bir kız olsun
istiyem ki sonradan peşman olmiyasan
kari kısmi ayakkabı değil ki sıhtimi çıharasan atasan
namusumdur diyecahsan
ömribillah çekecahsan.
Ehsan! biliyem eyisen hoşsan
herşeye çabuh kızisan
kızanda da alalo gibi kabarisan (alalo: hindi)
oğlum! asebi erkegin kahri çoh olur
kahır çeken kari zor bulunur
onun için karilarm hamuri sabırnan yoğrulmuştur.
onlar hanımdır
onlar hatundur
onlar sultandır
onların mekanı cennet-i âlâdır
onlar ışıhtır
onlar nurdur
onlar yüce Allah’ın erkeklere bir lütfudur.

Artık televizyon sayesinde her bölgede olduğu gibi burada da yeni nesil daha standart bir dil konuşuyor ama Kadri Göral ne güzel gözlemlemiş Diyarbakır’lı yaşlı kadınları. “Kaynanaların zalım zamanında gelin olmişam, gelinlerin zalım zamanında da kaynana olmişam ” sözünü bugün çalışan gelinin çocuklarına bakmak zorunda olan birçok kadın hala kullanıyor.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. Amedli dedi ki:

  D.bakir gebisi yoğ turkiyede biliyem o turkiyi çok hoştur ee biz de.bakira hayraniz bilen bili zaten

 2. Oğuzhan Moroğlu dedi ki:

  Mevcut türk alfabesiyle sesler pek yansıtılamamiş. Hırıltılı h sesi x şeklinde kalın k sesi q şeklinde ve ince e sesini ê şeklinde yazsanız aslına daha uygun olur.
  Ayrıca diyarbakır şivesi hakiki türk şivelerinden birisidir. Özellikle (vurgular hariç) güney azerbaycan şivesine çok benzemektedir. Kürtler ve türkler orada bin yıldır beraber yaşadıkları için kürtler türkçeyi, türkler de kürtçeyi çok rahat bir şekilde konuşmaktadır. Buna karşı türkçeyi sonradan öğrenen bir kuzey ıraklının konuşması bozuk bir istanbul türkçesini andırır. Ortak kelimeler hariç q ve x sesini asla kullanmazlar. Mesela kapıya olduğ gibi söylerlerken kahveye kendi dillerindeki ginu qawe (uzun a) diyorlar.

 3. Diyar bakır dedi ki:

  Bezim d.bakır heyranımdr öliyem haaaa

 4. ahmeet dedi ki:

  diyarbakra heyranam

 5. ahmeet dedi ki:

  D.bakir şivesi güzeldir tabikide

YORUM YAZ